BM – Week 24

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 1

Week

24

Unit

Unit 7: Keluarga Saya/ Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Peranan Ahli Keluarga/ Fonetik

Lesson 1

1.Perkenalkan Diri dan ahli keluarga masing masing 2.Peranan dan tanggungjawab ahli keluarga 3.Peranan Diri dalam Keluarga 4.Kenapa perlunya sifat kasih sayang dan hormat terhadap ahli keluarga

Lessons Learning Outcomes

1.Pelajar perkenalkan diri dan ahli keluarga pokok 2.Apa peranan dan tanggungjawab ahli keluarga

Methods

Kelas 1:
Aktiviti
1.Lukis Pokok Keluarga Saya
2. Bimbing Pelajar Ceritakan Pokok Keluarga Saya dan Peranan Ahli Keluarga
3. Bimbing Pelajar Ceritakan aktiviti yang biasa di lakukan bersama sama ahli keluarga
4. Bersoal Jawab dengan pelajar sebab perlunya sifat kasih sayang dalam Keluarga dan hormat terhadap ahli keluarga

Lesson 2

1. Aktiviti Asas Gabung bunyi 2.Aktiviti Gabung Bunyi Lihat & Buat, Dengar&Buat 3.Aktiviti Asas Bina Perkataan 4. Aktiviti Pengukuhan dan Pengkayaan

Lessons Learning Outcomes

1. Mengenal gabungan KV dan Membunyikan

2. Pelajar boleh membunyi gabungan KV
ba bi bu

3. Pelajar mengenal awalan bunyi ma mi mu
padankan dengan gambar @ objek.

4. Pengukuhan ma mi mu
5. Pelajar menulis ma mi mu tulisan putus putus

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Langkah Asas Gabung bunyi
2. Langkah Asas Mengajar Gabung Bunyi
3. Aktiviti Gabung Bunyi Lihat & Buat, Dengar & Buat
4. Mencari Pasangan ma mi mu
5. Membaca Teks Bacalah Anakku 2 m/s 4
6. Membina Perkataan ( Pengukuhan ) Menggunakan kad poket
7.Menulis ma mi mu tulisan putus putus ( pengukuhan)

Resources

Kelas 1

 Worksheet Pokok Keluarga Saya Peranan Saya dalam Keluarga tanggung jawab saya umur 4,5 tahun tugas yang sesuai di buat

Kelas 2

Kad Imbas
Buku Bacalah Anakku
Buku Permainan kreatif
Worksheet tulisan putus ma mi mu
Buku Fonetik Aktiviti

BM – Week 23

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 1

Week

23

Unit

Unit 6: Hello Semua/ Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Kenalkan Diri/ fonetik

Lesson 1

1.Aktiviti Perkenalkan Diri 2.Aktiviti Memberitahu Nama dan umur 3.Aktiviti Memberitahu Nama Ibu bapa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar perkenalkan diri sebut nama
ii. Pelajar boleh sebut nama ibu bapa
iii. Pelajar menulis nama sendiri dan tahun umur

Methods

Kelas 1:
Aktiviti 1.Perkenalkan Diri dan Umur
2.Aktiviti kenalkan nama ibu dan ayah
3.Menyalin Perkataan

Lesson 2

1. Aktiviti Asas Gabung bunyi 2.Aktiviti Gabung Bunyi Lihat & Buat, Dengar&Buat 3.Aktiviti Asas Bina Perkataan 4. Aktiviti Pengukuhan dan Pengkayaan

Lessons Learning Outcomes

1. Mengenal gabungan KV dan Membunyikan

2. Pelajar boleh membunyi gabungan KV
ba bi bu

3. Pelajar mengenal awalan bunyi ba bi bu
padankan dengan gambar @ objek.

4. Pengukuhan ba bi bu
5. Pelajar menulis ba bi bu tulisan putus putus

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Langkah Asas Gabung bunyi
2. Langkah Asas Mengajar Gabung Bunyi
3. Aktiviti Gabung Bunyi Lihat & Buat, Dengar & Buat
4. Mencari Pasangan ba bi bu
5. Membaca Teks Bacalah Anakku m/s 22,23, 24
6. Membina Perkataan ( Pengukuhan ) Menggunakan kad poket
7.Menulis na ni nu tulisan putus putus ( pengukuhan)

Resources

Kelas 1

Menyanyi Hello Semua latihan Buku Fargoes ms 8,9,10 Menyalin semula Nama Sendiri Worksheet yang sediakan oleh Guru

Kelas 2

Kad Imbas
Buku Bacalah Anakku
Buku Permainan kreatif
Worksheet tulisan putus ba bi bu
Buku Fonetik Aktiviti

BM L2 – Week 12

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

12

Unit

Fonetik/ Unit 3: Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan C/ Belajar Mengeja

Lesson 1

Mengenal konsonan C dan Menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘c’ dan membunyikan ‘c’.
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan konsonan c
2. Aktiviti menulis atas kertas pasir.
3. Menulis ca ci cu dan membunyikan dan gabungkan

Lesson 2

BM 2.3.4 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup: (i) KVK / BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh membaca suku kata.
ii. Pelajar boleh mencantum dan menulis perkataan yang betul.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Gunakan kad imbasan untuk cantumkan suku kata.
2. Latihan suku kata – ms 22 & 23 (buku Fargoes)

Resources

Kelas 1

Lagu beramai ramai cumi cuci cermin c c c

Kelas 2

BM L2 – Week 11

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

11

Unit

Fonetik/ Unit 3: Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan Y/ Belajar Mengeja

Lesson 1

Mengenal konsonan Y dan Menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal huruf y dan boleh membunyikan huruf y
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.
iii. Pelajar boleh mengeja yoyo

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan bunyi ‘y’ sebut 5x dan ulang 5x
2. Menggabungkan dan membunyikan KV ya,yi,yu sebut 5x
3. Mewarnakan dan membunyikan KV ya, yi, yu
4. Memadankan Gambar dengan awalan bunyi suku kata

Lesson 2

BM 2.3.4 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup: (i) KVK / BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh membaca suku kata.
ii. Pelajar boleh mencantum dan menulis perkataan yang betul.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Gunakan kad imbasan untuk cantumkan suku kata.
2. Latihan suku kata – ms 20 & 21 (buku Fargoes)

Resources

Kelas 1

Kelas 2

BM L2 – Week 10

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

10

Unit

Fonetik/ Unit 3: Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan T/ Belajar Mengeja

Lesson 1

Mengenal konsonan T dan Menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal huruf t dan boleh membunyikan huruf t
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.
iii. Pelajar boleh mengeja titi, toto, dan tugu

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan bunyi ‘t’ sebut 5x dan ulang 5x
2. Menggabungkan dan membunyikan KV ta,ti,tu sebut 5x
3. Mewarnakan dan membunyikan KV ta, ti, tu
4. Memadankan Gambar dengan awalan bunyi suku kata

Lesson 2

BM 2.3.4 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup: (i) KVK / BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh membaca suku kata.
ii. Pelajar boleh mencantum dan menulis perkataan yang betul.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Tonton youtube pasal suku kata.
2. Gunakan kad imbasan untuk cantumkan suku kata.
3. Latihan suku kata – ms 18 & 19 (buku Fargoes)

Resources

Kelas 1

1. lagu
2. Water Colour
3. Buku Bacalah Anakku 2 (ms 1-2)
4. Kad Imbas

Kelas 2

BM L2 – Week 9

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

9

Unit

Fonetik/ Unit 3: Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan K/ Belajar Mengeja

Lesson 1

Mengenal konsonan K dan Menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal huruf k dan boleh membunyikan huruf k
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.
iii. Pelajar boleh mengeja kuku, kipas dan katak.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan bunyi ‘k’ sebut 5x dan ulang 5x
2. Menggabungkan dan membunyikan KV ka,ki,ku sebut 5x
3. Mewarnakan dan membunyikan KV ka, ki, ku
4. Memadankan Gambar dengan awalan bunyi suku kata

Lesson 2

BM 2.3.4 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup: (i) KVK / BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh membaca suku kata.
ii. Pelajar boleh mencantum dan menulis perkataan yang betul.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti
1. Gunakan kad imbasan untuk cantumkan suku kata.
2. Latihan suku kata – ms 16 & 17 (buku Fargoes)
3. Eja bas, van, pin, jam, pen, beg, dam, mop, kek, jem dan zip.

Resources

Kelas 1

1. lagu Kakak Ku Ketawa kkk, gaya ketawa berdekah dekah.
2. Water Colour
3. Buku Bacalah Anakku 2 (ms 1-2)
4. Kad Imbas

Kelas 2

Buku Fargoes BM 1 (6 tahun)

BM L2 – Week 8

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

8

Unit

Fonetik/ Unit 3: Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan S/ Belajar Mengeja

Lesson 1

Mengenal Konsonan S dan memperkenalkan bunyi S

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal S dan membunyikan S.
ii. Pelajar boleh mengeja menggunakan suku kata sa, se, si, so, su
iii. Contoh, sikat, sayur, susu, sani

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan konsonan S
2. Aktiviti menulis atas kertas pasir.
3. Menulis sa si su dan membunyikan dan gabungkan

Lesson 2

BM 2.3.3 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka: (i) KV + KV / BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh membaca suku kata.
ii. Pelajar boleh mencantum dan menulis perkataan yang betul.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Tonton youtube pasal suku kata.
2. Gunakan kad imbasan untuk cantumkan suku kata.
3. Latihan suku kata – ms 14 & 15 (buku Fargoes)

Resources

Kelas 1

Lagu Beramai ramai Sani Hisap Susu sss

Kelas 2

Buku Fargoes BM 1 (6 tahun)

BM L2 – Week 7

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

7

Unit

Fonetik/ Unit 3: Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan M/ Belajar Mengeja

Lesson 1

Mengenal Konsonan M dan memperkenalkan bunyi M

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘M’ dan membunyikan ‘M’
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan bunyi ‘m’ sebut 5x dan ulang 5x
2. Menyentuh Kertas Pasir
3. Menulis menggunakan jari.
4. Membunyikan gabungan KV ma,mi,mu

Lesson 2

BM 2.3.3 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka: (i) KV + KV / BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh membaca suku kata.
ii. Pelajar boleh mencantum dan menulis perkataan yang betul.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Tonton youtube pasal suku kata.
2. Gunakan kad imbasan untuk cantumkan suku kata.
3. Latihan suku kata – ms 13 (buku Fargoes)

Resources

Kelas 1

1. Mengayakan mengosok perut sambil menyebut mmmm sedapnya ,Lagu Mimi Makan Maggi mmmm
2. Water Colour
3. Buku Bacalah Anakku 2 (ms 1-2)
4. Kad Imbas

Kelas 2

Buku Fargoes BM 1 (6 tahun)

BM L2 – Week 6

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

6

Unit

Fonetik/ Unit 3: Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan 'b'/ Belajar Mengeja

Lesson 1

Mengenal Konsonan "b" dan menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘b’ dan membunyikan ‘b’
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan bunyi ‘b’ sebut 5x dan ulang 5x
2. Menggabungkan dan membunyikan KV na, ni, nu sebut 5x
3. Mewarnakan dan membunyikan KV ba,bi,bu
4. Memadankan gambar dengan awalan bunyi suku kata

Lesson 2

BM 2.3.3 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka: (i) KV + KV / BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh membaca suku kata.
ii. Pelajar boleh mencantum dan menulis perkataan yang betul.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Tonton youtube pasal suku kata.
2. Gunakan kad imbasan untuk cantumkan suku kata.
3. Latihan suku kata- ms 11-12 (buku Fargoes)

Resources

Kelas 1

1. kad imbas mini bacalah anakku
2. Lagu Bo Main Bola bbb..mengayakan membawa kereta buruk bunyi
3. Buku Fonetik Aktiviti 1 muka surat 19,20

Kelas 2

Buku Fargoes BM 1 (6 tahun)

BM L2 – Week 5

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

5

Unit

Fonetik/ Unit 2: Mari Ulang Semula

Unit Learning Outcomes

Konsonan 'n'/ Mengecam semula abjad

Lesson 1

Mengenal Konsonan "n"

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘n’ dan membunyikan ‘n’
ii. Pelajar Mengenali dan Menulis huruf ‘n’

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan bunyi ‘n’ sebut 5x ulang 5x
2. Menggabungkan dan membunyikan KV na, ni, nu sebut 5x

Lesson 2

BM 2.2.3 Mengenal pasti dan menyebut huruf kecil dan besar. BM 3.2.2 Menulis huruf besar dengan cara yang betul.

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh menyebut dan mengecam huruf ABC kecil dan besar.
ii. Pelajar boleh menulis huruf ABC mengikut urutan.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Latihan ms 7-10
2. Latihan menggunting kertas.
3. Bacalah Anakku secara individu.

Resources

Kelas 1

Kad Imbasan
Lagu nani nangis nangis nnn
Membawa kereta laju dengan bunyi nnnnn

Kelas 2

Buku Latihan BM 1 (6 tahun)
Kertas
Gunting
Buku Bacalah Anakku

small_c_popup.png
jompay logo

BILLER NAME

TAMHIDI ALFASOHA