BM – Week 24

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 1

Week

24

Unit

Unit 7: Keluarga Saya/ Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Peranan Ahli Keluarga/ Fonetik

Lesson 1

1.Perkenalkan Diri dan ahli keluarga masing masing 2.Peranan dan tanggungjawab ahli keluarga 3.Peranan Diri dalam Keluarga 4.Kenapa perlunya sifat kasih sayang dan hormat terhadap ahli keluarga

Lessons Learning Outcomes

1.Pelajar perkenalkan diri dan ahli keluarga pokok 2.Apa peranan dan tanggungjawab ahli keluarga

Methods

Kelas 1:
Aktiviti
1.Lukis Pokok Keluarga Saya
2. Bimbing Pelajar Ceritakan Pokok Keluarga Saya dan Peranan Ahli Keluarga
3. Bimbing Pelajar Ceritakan aktiviti yang biasa di lakukan bersama sama ahli keluarga
4. Bersoal Jawab dengan pelajar sebab perlunya sifat kasih sayang dalam Keluarga dan hormat terhadap ahli keluarga

Lesson 2

1. Aktiviti Asas Gabung bunyi 2.Aktiviti Gabung Bunyi Lihat & Buat, Dengar&Buat 3.Aktiviti Asas Bina Perkataan 4. Aktiviti Pengukuhan dan Pengkayaan

Lessons Learning Outcomes

1. Mengenal gabungan KV dan Membunyikan

2. Pelajar boleh membunyi gabungan KV
ba bi bu

3. Pelajar mengenal awalan bunyi ma mi mu
padankan dengan gambar @ objek.

4. Pengukuhan ma mi mu
5. Pelajar menulis ma mi mu tulisan putus putus

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Langkah Asas Gabung bunyi
2. Langkah Asas Mengajar Gabung Bunyi
3. Aktiviti Gabung Bunyi Lihat & Buat, Dengar & Buat
4. Mencari Pasangan ma mi mu
5. Membaca Teks Bacalah Anakku 2 m/s 4
6. Membina Perkataan ( Pengukuhan ) Menggunakan kad poket
7.Menulis ma mi mu tulisan putus putus ( pengukuhan)

Resources

Kelas 1

 Worksheet Pokok Keluarga Saya Peranan Saya dalam Keluarga tanggung jawab saya umur 4,5 tahun tugas yang sesuai di buat

Kelas 2

Kad Imbas
Buku Bacalah Anakku
Buku Permainan kreatif
Worksheet tulisan putus ma mi mu
Buku Fonetik Aktiviti

BM – Week 23

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 1

Week

23

Unit

Unit 6: Hello Semua/ Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Kenalkan Diri/ fonetik

Lesson 1

1.Aktiviti Perkenalkan Diri 2.Aktiviti Memberitahu Nama dan umur 3.Aktiviti Memberitahu Nama Ibu bapa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar perkenalkan diri sebut nama
ii. Pelajar boleh sebut nama ibu bapa
iii. Pelajar menulis nama sendiri dan tahun umur

Methods

Kelas 1:
Aktiviti 1.Perkenalkan Diri dan Umur
2.Aktiviti kenalkan nama ibu dan ayah
3.Menyalin Perkataan

Lesson 2

1. Aktiviti Asas Gabung bunyi 2.Aktiviti Gabung Bunyi Lihat & Buat, Dengar&Buat 3.Aktiviti Asas Bina Perkataan 4. Aktiviti Pengukuhan dan Pengkayaan

Lessons Learning Outcomes

1. Mengenal gabungan KV dan Membunyikan

2. Pelajar boleh membunyi gabungan KV
ba bi bu

3. Pelajar mengenal awalan bunyi ba bi bu
padankan dengan gambar @ objek.

4. Pengukuhan ba bi bu
5. Pelajar menulis ba bi bu tulisan putus putus

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Langkah Asas Gabung bunyi
2. Langkah Asas Mengajar Gabung Bunyi
3. Aktiviti Gabung Bunyi Lihat & Buat, Dengar & Buat
4. Mencari Pasangan ba bi bu
5. Membaca Teks Bacalah Anakku m/s 22,23, 24
6. Membina Perkataan ( Pengukuhan ) Menggunakan kad poket
7.Menulis na ni nu tulisan putus putus ( pengukuhan)

Resources

Kelas 1

Menyanyi Hello Semua latihan Buku Fargoes ms 8,9,10 Menyalin semula Nama Sendiri Worksheet yang sediakan oleh Guru

Kelas 2

Kad Imbas
Buku Bacalah Anakku
Buku Permainan kreatif
Worksheet tulisan putus ba bi bu
Buku Fonetik Aktiviti

BM – Week 22

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 1

Week

22

Unit

Fonetik/ Unit 5: Mari Belajar Suku kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan 'r'/ Kenali Suku kata

Lesson 1

Mengenal konsonan 'r' dan membunyikan 'r' Menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘r’ dan membunyikan ‘r’.
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan konsonan r
2. Aktiviti menulis atas kertas pasir.
3. Menulis ra ri ru dan membunyikan dan gabungkan

Lesson 2

1. Aktiviti Asas Gabung bunyi 2.Aktiviti Gabung Bunyi Lihat & Buat, Dengar&Buat 3.Aktiviti Asas Bina Perkataan 4. Aktiviti Pengukuhan dan Pengkayaan

Lessons Learning Outcomes

1. Mengenal gabungan KV dan Membunyikan

2. Pelajar boleh membunyi gabungan KV
na ni nu

3. Pelajar mengenal awalan bunyi ba bi bu
padankan dengan gambar @ objek.

4. Pengukuhan na ni nu
5. Pelajar menulis na ni nu tulisan putus putus

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Langkah Asas Gabung bunyi
2. Langkah Asas Mengajar Gabung Bunyi
3. Aktiviti Gabung Bunyi Lihat & Buat, Dengar & Buat
4. Mencari Pasangan na ni nu
5. Membaca Teks Bacalah Anakku m/s 15,16
6. Membina Perkataan ( Pengukuhan ) Menggunakan kad poket
7.Menulis na ni nu tulisan putus putus ( pengukuhan)

 

Resources

Kelas 1

Lagu beramai ramai rani ronda ronda 

Kelas 2

Kad Imbas
Buku Bacalah Anakku
Buku Permainan kreatif
Worksheet tulisan putus na ni nu
Buku Fonetik Aktiviti

BM – Week 21

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 1

Week

21

Unit

Fonetik/ Unit 5: Mari Belajar Suku kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan 'l'/ Kenali Suku kata

Lesson 1

Mengenal konsonan 'l' dan membunyikan 'l' Menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘l’ dan membunyikan ‘l’.
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan konsonan l
2. Aktiviti menulis atas kertas pasir.
3. Menulis la li lu dan membunyikan dan gabungkan

Lesson 2

BM 2.3.1: Membunyikan suku kata terbuka

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal dan membunyikan suku kata terbuka

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Menyanyi lagu suku kata
2. Sebut suku kata dan tulis
3. Latihan ms 40 &41

Resources

Kelas 1

Lagu beramai ramai lili nyanyi lagu

Kelas 2

Buku Fargoes Bahasa Melayu 1 (4&5 Tahun)

BM – Week 20

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu

Week

20

Unit

Fonetik/ Unit 4: Mengenal Huruf Vokal

Unit Learning Outcomes

Konsonan 'g'/ Kenali Huruf

Lesson 1

Mengenal konsonan 'g' dan membunyikan 'g' Menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘g’ dan membunyikan ‘g’.
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan konsonan g
2. Aktiviti menulis atas kertas pasir.
3. Menulis ga gi gu dan membunyikan dan gabungkan

Lesson 2

BM 2.2.2: Menyebut dan membunyikan huruf vokal

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal dan membunyikan huruf vokal

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Menyanyi lagu ABC
2. Sebut huruf dan tulis
3. Latihan menulis, ms 39 & 40

Resources

Kelas 1

Lagu beramai ramai gigi gani goyang

Kelas 2

Buku Fargoes Bahasa Melayu 1 (4&5 Tahun)

BM – Week 19

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu

Week

19

Unit

Fonetik/ Unit 4: Mengenal Huruf Vokal

Unit Learning Outcomes

Konsonan 'd'/ Kenali Huruf

Lesson 1

Mengenal konsonan 'd' dan membunyikan 'd' Menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘d’ dan membunyikan ‘d’.
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan konsonan d
2. Aktiviti menulis atas kertas pasir.
3. Menulis da di du dan membunyikan dan gabungkan

Lesson 2

BM 2.2.2: Menyebut dan membunyikan huruf vokal

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal dan membunyikan huruf vokal

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Menyanyi lagu ABC
2. Sebut huruf dan tulis
3. Latihan menulis, ms 37 & 38

Resources

Kelas 1

Lagu beramai ramai debar dada didi

Kelas 2

Buku Fargoes Bahasa Melayu 1 (4&5 Tahun)

BM – Week 18

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu

Week

18

Unit

Fonetik/ Unit 3: Mari Belajar ABC

Unit Learning Outcomes

Konsonan 'p'/ Kenali Huruf

Lesson 1

Mengenal konsonan 'p' dan membunyikan 'p' Menggabungkan bunyi KV"

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘p’ dan membunyikan ‘p’.
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan konsonan p
2. Aktiviti menulis atas kertas pasir.
3. Menulis pa pi pu dan membunyikan dan gabungkan

Lesson 2

BM 2.2.1: Mengenal pasti abjad BM 3.2.2 Menulis huruf besar dengan cara yang betul

Lessons Learning Outcomes

i. Mengenali huruf besar.
ii. Ulang kaji menulis huruf besar

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Menyanyi lagu ABC
2. Sebut huruf dan tulis
3. Latihan menulis, ms 35 & 36

Resources

Kelas 1

Lagu beramai ramai papa paku papan

Kelas 2

Buku Fargoes Bahasa Melayu 1 (4&5 Tahun)

BM – Week 17

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu

Week

17

Unit

Fonetik/ Unit 3: Mari Belajar ABC

Unit Learning Outcomes

Konsonan 'c'/ Kenali Huruf

Lesson 1

Mengenal dan membunyikan Konsonan "c"/ Menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘c’ dan membunyikan ‘c’.
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan konsonan c
2. Aktiviti menulis atas kertas pasir.
3. Menulis ca ci cu dan membunyikan dan gabungkan

Lesson 2

BM 3.2.2 Menulis huruf besar dengan cara yang betul

Lessons Learning Outcomes

i. Mengenali huruf besar.
ii. Pelajar belajar menulis huruf S-Z

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Menyanyi lagu ABC
2. Sebut huruf dan tulis
3. Latihan menulis, ms 33 & 34

Resources

Kelas 1

Lagu beramai ramai cumi cuci cermin

Kelas 2

Buku Fargoes Bahasa Melayu 1 (4&5 Tahun)

BM – Week 16

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu

Week

16

Unit

Fonetik/ Unit 3: Mari Belajar ABC

Unit Learning Outcomes

Ulang Kaji/ Kenali Huruf

Lesson 1

Huruf k,t dan y

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh membunyikan huruf k,t dan y mengikut kaedah fonetik.
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti
1. Ulangkaji latihan bunyi k,t dan y
2. Bacaan Bacalah Anakku secara berseorangan.

Lesson 2

BM 2.2.1 Mengenal pasti abjad.

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar dapat mengenal pasti abjad A-R

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Latihan menulis, ms 26, 29 dan 32

Resources

Kelas 1

Buku Bacalah Anakku

Kelas 2

Buku Fargoes Bahasa Melayu 1 (4&5 Tahun)

BM – Week 14

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu

Week

14

Unit

Fonetik/ Unit 3: Mari Belajar ABC

Unit Learning Outcomes

Konsonan 't'/ Kenali Huruf

Lesson 1

Mengenal dan membunyikan Konsonan "t"/ Menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘t’ dan membunyikan ‘t’.
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan konsonan t
2. Aktiviti menulis atas kertas pasir.
3. Menulis ka ki ku dan membunyikan dan gabungkan

Lesson 2

BM 3.2.2 Menulis huruf besar dengan cara yang betul

Lessons Learning Outcomes

i. Mengenali huruf besar.
ii. Pelajar belajar menulis huruf G-L

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Menyanyi lagu ABC
2. Sebut huruf dan tulis
3. Latihan menulis, ms 27 & 28

Resources

Kelas 1

Lagu beramai ramai Tuti tembak-tembak

Kelas 2

Buku Fargoes Bahasa Melayu 1 (4&5 Tahun)

small_c_popup.png
jompay logo

BILLER NAME

TAMHIDI ALFASOHA