KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu

Week

20

Unit

Fonetik/ Unit 4: Mengenal Huruf Vokal

Unit Learning Outcomes

Konsonan 'g'/ Kenali Huruf

Lesson 1

Mengenal konsonan 'g' dan membunyikan 'g' Menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘g’ dan membunyikan ‘g’.
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan konsonan g
2. Aktiviti menulis atas kertas pasir.
3. Menulis ga gi gu dan membunyikan dan gabungkan

Lesson 2

BM 2.2.2: Menyebut dan membunyikan huruf vokal

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal dan membunyikan huruf vokal

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Menyanyi lagu ABC
2. Sebut huruf dan tulis
3. Latihan menulis, ms 39 & 40

Resources

Kelas 1

Lagu beramai ramai gigi gani goyang

Kelas 2

Buku Fargoes Bahasa Melayu 1 (4&5 Tahun)