KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 1

Week

24

Unit

Unit 7: Keluarga Saya/ Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Peranan Ahli Keluarga/ Fonetik

Lesson 1

1.Perkenalkan Diri dan ahli keluarga masing masing 2.Peranan dan tanggungjawab ahli keluarga 3.Peranan Diri dalam Keluarga 4.Kenapa perlunya sifat kasih sayang dan hormat terhadap ahli keluarga

Lessons Learning Outcomes

1.Pelajar perkenalkan diri dan ahli keluarga pokok 2.Apa peranan dan tanggungjawab ahli keluarga

Methods

Kelas 1:
Aktiviti
1.Lukis Pokok Keluarga Saya
2. Bimbing Pelajar Ceritakan Pokok Keluarga Saya dan Peranan Ahli Keluarga
3. Bimbing Pelajar Ceritakan aktiviti yang biasa di lakukan bersama sama ahli keluarga
4. Bersoal Jawab dengan pelajar sebab perlunya sifat kasih sayang dalam Keluarga dan hormat terhadap ahli keluarga

Lesson 2

1. Aktiviti Asas Gabung bunyi 2.Aktiviti Gabung Bunyi Lihat & Buat, Dengar&Buat 3.Aktiviti Asas Bina Perkataan 4. Aktiviti Pengukuhan dan Pengkayaan

Lessons Learning Outcomes

1. Mengenal gabungan KV dan Membunyikan

2. Pelajar boleh membunyi gabungan KV
ba bi bu

3. Pelajar mengenal awalan bunyi ma mi mu
padankan dengan gambar @ objek.

4. Pengukuhan ma mi mu
5. Pelajar menulis ma mi mu tulisan putus putus

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Langkah Asas Gabung bunyi
2. Langkah Asas Mengajar Gabung Bunyi
3. Aktiviti Gabung Bunyi Lihat & Buat, Dengar & Buat
4. Mencari Pasangan ma mi mu
5. Membaca Teks Bacalah Anakku 2 m/s 4
6. Membina Perkataan ( Pengukuhan ) Menggunakan kad poket
7.Menulis ma mi mu tulisan putus putus ( pengukuhan)

Resources

Kelas 1

 Worksheet Pokok Keluarga Saya Peranan Saya dalam Keluarga tanggung jawab saya umur 4,5 tahun tugas yang sesuai di buat

Kelas 2

Kad Imbas
Buku Bacalah Anakku
Buku Permainan kreatif
Worksheet tulisan putus ma mi mu
Buku Fonetik Aktiviti