KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

12

Unit

Fonetik/ Unit 3: Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan C/ Belajar Mengeja

Lesson 1

Mengenal konsonan C dan Menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘c’ dan membunyikan ‘c’.
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan konsonan c
2. Aktiviti menulis atas kertas pasir.
3. Menulis ca ci cu dan membunyikan dan gabungkan

Lesson 2

BM 2.3.4 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup: (i) KVK / BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh membaca suku kata.
ii. Pelajar boleh mencantum dan menulis perkataan yang betul.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Gunakan kad imbasan untuk cantumkan suku kata.
2. Latihan suku kata – ms 22 & 23 (buku Fargoes)

Resources

Kelas 1

Lagu beramai ramai cumi cuci cermin c c c

Kelas 2