KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

6

Unit

Fonetik/ Unit 3: Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan 'b'/ Belajar Mengeja

Lesson 1

Mengenal Konsonan "b" dan menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘b’ dan membunyikan ‘b’
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan bunyi ‘b’ sebut 5x dan ulang 5x
2. Menggabungkan dan membunyikan KV na, ni, nu sebut 5x
3. Mewarnakan dan membunyikan KV ba,bi,bu
4. Memadankan gambar dengan awalan bunyi suku kata

Lesson 2

BM 2.3.3 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka: (i) KV + KV / BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh membaca suku kata.
ii. Pelajar boleh mencantum dan menulis perkataan yang betul.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Tonton youtube pasal suku kata.
2. Gunakan kad imbasan untuk cantumkan suku kata.
3. Latihan suku kata- ms 11-12 (buku Fargoes)

Resources

Kelas 1

1. kad imbas mini bacalah anakku
2. Lagu Bo Main Bola bbb..mengayakan membawa kereta buruk bunyi
3. Buku Fonetik Aktiviti 1 muka surat 19,20

Kelas 2

Buku Fargoes BM 1 (6 tahun)