BM L2 – Week 12

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

12

Unit

Fonetik/ Unit 3: Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan C/ Belajar Mengeja

Lesson 1

Mengenal konsonan C dan Menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘c’ dan membunyikan ‘c’.
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan konsonan c
2. Aktiviti menulis atas kertas pasir.
3. Menulis ca ci cu dan membunyikan dan gabungkan

Lesson 2

BM 2.3.4 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup: (i) KVK / BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh membaca suku kata.
ii. Pelajar boleh mencantum dan menulis perkataan yang betul.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Gunakan kad imbasan untuk cantumkan suku kata.
2. Latihan suku kata – ms 22 & 23 (buku Fargoes)

Resources

Kelas 1

Lagu beramai ramai cumi cuci cermin c c c

Kelas 2

BM L2 – Week 11

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

11

Unit

Fonetik/ Unit 3: Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan Y/ Belajar Mengeja

Lesson 1

Mengenal konsonan Y dan Menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal huruf y dan boleh membunyikan huruf y
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.
iii. Pelajar boleh mengeja yoyo

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan bunyi ‘y’ sebut 5x dan ulang 5x
2. Menggabungkan dan membunyikan KV ya,yi,yu sebut 5x
3. Mewarnakan dan membunyikan KV ya, yi, yu
4. Memadankan Gambar dengan awalan bunyi suku kata

Lesson 2

BM 2.3.4 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup: (i) KVK / BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh membaca suku kata.
ii. Pelajar boleh mencantum dan menulis perkataan yang betul.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Gunakan kad imbasan untuk cantumkan suku kata.
2. Latihan suku kata – ms 20 & 21 (buku Fargoes)

Resources

Kelas 1

Kelas 2

BM L2 – Week 10

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

10

Unit

Fonetik/ Unit 3: Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan T/ Belajar Mengeja

Lesson 1

Mengenal konsonan T dan Menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal huruf t dan boleh membunyikan huruf t
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.
iii. Pelajar boleh mengeja titi, toto, dan tugu

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan bunyi ‘t’ sebut 5x dan ulang 5x
2. Menggabungkan dan membunyikan KV ta,ti,tu sebut 5x
3. Mewarnakan dan membunyikan KV ta, ti, tu
4. Memadankan Gambar dengan awalan bunyi suku kata

Lesson 2

BM 2.3.4 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup: (i) KVK / BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh membaca suku kata.
ii. Pelajar boleh mencantum dan menulis perkataan yang betul.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Tonton youtube pasal suku kata.
2. Gunakan kad imbasan untuk cantumkan suku kata.
3. Latihan suku kata – ms 18 & 19 (buku Fargoes)

Resources

Kelas 1

1. lagu
2. Water Colour
3. Buku Bacalah Anakku 2 (ms 1-2)
4. Kad Imbas

Kelas 2

BM L2 – Week 9

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

9

Unit

Fonetik/ Unit 3: Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan K/ Belajar Mengeja

Lesson 1

Mengenal konsonan K dan Menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal huruf k dan boleh membunyikan huruf k
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV.
iii. Pelajar boleh mengeja kuku, kipas dan katak.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan bunyi ‘k’ sebut 5x dan ulang 5x
2. Menggabungkan dan membunyikan KV ka,ki,ku sebut 5x
3. Mewarnakan dan membunyikan KV ka, ki, ku
4. Memadankan Gambar dengan awalan bunyi suku kata

Lesson 2

BM 2.3.4 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup: (i) KVK / BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh membaca suku kata.
ii. Pelajar boleh mencantum dan menulis perkataan yang betul.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti
1. Gunakan kad imbasan untuk cantumkan suku kata.
2. Latihan suku kata – ms 16 & 17 (buku Fargoes)
3. Eja bas, van, pin, jam, pen, beg, dam, mop, kek, jem dan zip.

Resources

Kelas 1

1. lagu Kakak Ku Ketawa kkk, gaya ketawa berdekah dekah.
2. Water Colour
3. Buku Bacalah Anakku 2 (ms 1-2)
4. Kad Imbas

Kelas 2

Buku Fargoes BM 1 (6 tahun)

BM L2 – Week 8

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

8

Unit

Fonetik/ Unit 3: Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan S/ Belajar Mengeja

Lesson 1

Mengenal Konsonan S dan memperkenalkan bunyi S

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal S dan membunyikan S.
ii. Pelajar boleh mengeja menggunakan suku kata sa, se, si, so, su
iii. Contoh, sikat, sayur, susu, sani

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan konsonan S
2. Aktiviti menulis atas kertas pasir.
3. Menulis sa si su dan membunyikan dan gabungkan

Lesson 2

BM 2.3.3 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka: (i) KV + KV / BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh membaca suku kata.
ii. Pelajar boleh mencantum dan menulis perkataan yang betul.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Tonton youtube pasal suku kata.
2. Gunakan kad imbasan untuk cantumkan suku kata.
3. Latihan suku kata – ms 14 & 15 (buku Fargoes)

Resources

Kelas 1

Lagu Beramai ramai Sani Hisap Susu sss

Kelas 2

Buku Fargoes BM 1 (6 tahun)

BM L2 – Week 7

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

7

Unit

Fonetik/ Unit 3: Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan M/ Belajar Mengeja

Lesson 1

Mengenal Konsonan M dan memperkenalkan bunyi M

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘M’ dan membunyikan ‘M’
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan bunyi ‘m’ sebut 5x dan ulang 5x
2. Menyentuh Kertas Pasir
3. Menulis menggunakan jari.
4. Membunyikan gabungan KV ma,mi,mu

Lesson 2

BM 2.3.3 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka: (i) KV + KV / BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh membaca suku kata.
ii. Pelajar boleh mencantum dan menulis perkataan yang betul.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Tonton youtube pasal suku kata.
2. Gunakan kad imbasan untuk cantumkan suku kata.
3. Latihan suku kata – ms 13 (buku Fargoes)

Resources

Kelas 1

1. Mengayakan mengosok perut sambil menyebut mmmm sedapnya ,Lagu Mimi Makan Maggi mmmm
2. Water Colour
3. Buku Bacalah Anakku 2 (ms 1-2)
4. Kad Imbas

Kelas 2

Buku Fargoes BM 1 (6 tahun)

BM L2 – Week 6

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

6

Unit

Fonetik/ Unit 3: Suku Kata

Unit Learning Outcomes

Konsonan 'b'/ Belajar Mengeja

Lesson 1

Mengenal Konsonan "b" dan menggabungkan bunyi KV

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘b’ dan membunyikan ‘b’
ii. Mengenal dan menggabungkan serta membunyikan KV

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan bunyi ‘b’ sebut 5x dan ulang 5x
2. Menggabungkan dan membunyikan KV na, ni, nu sebut 5x
3. Mewarnakan dan membunyikan KV ba,bi,bu
4. Memadankan gambar dengan awalan bunyi suku kata

Lesson 2

BM 2.3.3 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka: (i) KV + KV / BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh membaca suku kata.
ii. Pelajar boleh mencantum dan menulis perkataan yang betul.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Tonton youtube pasal suku kata.
2. Gunakan kad imbasan untuk cantumkan suku kata.
3. Latihan suku kata- ms 11-12 (buku Fargoes)

Resources

Kelas 1

1. kad imbas mini bacalah anakku
2. Lagu Bo Main Bola bbb..mengayakan membawa kereta buruk bunyi
3. Buku Fonetik Aktiviti 1 muka surat 19,20

Kelas 2

Buku Fargoes BM 1 (6 tahun)

BM L2 – Week 5

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

5

Unit

Fonetik/ Unit 2: Mari Ulang Semula

Unit Learning Outcomes

Konsonan 'n'/ Mengecam semula abjad

Lesson 1

Mengenal Konsonan "n"

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal ‘n’ dan membunyikan ‘n’
ii. Pelajar Mengenali dan Menulis huruf ‘n’

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Kenalkan bunyi ‘n’ sebut 5x ulang 5x
2. Menggabungkan dan membunyikan KV na, ni, nu sebut 5x

Lesson 2

BM 2.2.3 Mengenal pasti dan menyebut huruf kecil dan besar. BM 3.2.2 Menulis huruf besar dengan cara yang betul.

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh menyebut dan mengecam huruf ABC kecil dan besar.
ii. Pelajar boleh menulis huruf ABC mengikut urutan.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti:
1. Latihan ms 7-10
2. Latihan menggunting kertas.
3. Bacalah Anakku secara individu.

Resources

Kelas 1

Kad Imbasan
Lagu nani nangis nangis nnn
Membawa kereta laju dengan bunyi nnnnn

Kelas 2

Buku Latihan BM 1 (6 tahun)
Kertas
Gunting
Buku Bacalah Anakku

BM L2 – Week 4

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

4

Unit

Fonetik/ Bunyi

Unit Learning Outcomes

Vokal "a,i,u"/ Bunyi Di Sekeliling kita

Lesson 1

Mengenal bunyi huruf vokal 'a,i,u'

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenali dan membunyi huruf vokal ‘a,i,u ‘
ii. Pelajar boleh menulis huruf vokal a,i,u

Methods

Kelas 1:
Aktiviti 1: Menyanyikan lagu dan gaya ( Menggeletek Pinggang sambil menyebut iiiii geli
Aktiviti 2 : Menulis Menggunakan Jari
Aktiviti 3: Menggunting dan Menampal
Aktiviti 4: Membentuk huruf Vokal ‘i’ dengan plastesin

Lesson 2

BM 1.1.2 Mengecam dan membezakan bunyi di persekitaran (ii) manusia (ii) alam sekitar (iii) ciptaan manusia.

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar dapat membezakan bunyi-bunyi di persekitaran.
ii. Pelajar tahu membunyikan bunyi-bunyian mengikut arahan guru.

Methods

Kelas 2:
Aktiviti 1: Mendengarkan bunyi yang di mainkan oleh guru.
Aktiviti 2: Membunyikan benda dan haiwan mengikut arahan guru,
Aktiviti 3: Membunyikan huruf yang yang berkait dengan vokal ‘a’

Resources

Kelas 1 & 2

Lagu itik ikut ibu iii
Water Colour
Buku Aktiviti Fonetik
Kad Imbas
Plastesin
Kertas A4

Buku Latihan Fargoes 1
worksheet pra tulis
QR code

Kelas 2

BM L2 – Week 3

KURIKULUM TAMHIDI 2021

Bahasa Melayu Level 2

Week

3

Unit

Fonetik

Unit Learning Outcomes

Vokal "a,i,u"

Lesson 1

Mengenal bunyi huruf vokal 'a,i,u'

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenali dan membunyi huruf vokal ‘a,i,u ‘

Methods

Kelas 1:
Aktiviti 1 : Menyanyikan lagu dan gaya (melakonkan orang yang terkena api yang panas sambil menjerit aaaaa panasnya
Aktiviti 2: Menyentuh kertas Pasir

Lesson 2

Menulis huruf Vokal "a,i,u"

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar boleh menulis huruf vokal a,i,u

Methods

Kelas 2:
Aktiviti 1: Menulis Menggunakan Jari
Aktiviti 2: Membentuk a menggunakan Plastesin
Aktiviti 3: Menggunting dan Menampal

Resources

Kelas 1 & 2

Buku Fonetik Aktiviti
Kertas Pasir
Water Colour
Plastesin
Kad Imbas

small_c_popup.png
jompay logo

BILLER NAME

TAMHIDI ALFASOHA