KURIKULUM TAMHIDI 2021

Tarbiyyah Level 1

Week

8

Unit

Ibadah

Unit Learning Outcomes

Bersuci

Lesson 1

Alat Bersuci

Lessons Learning Outcomes

i. Murid memahami konsep dan maksud bersuci
ii. Murid mengetahui cara bersuci selepas ke tandas.
iii. Murid mengetahui alatan bersuci dan kepentingannya

Methods

Aktiviti 1: Guru menunjukkan alat untuk bersuci seperti air, dan batu.
Aktiviti 2: Menjelaskan jenis-jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci.
Aktiviti 3: Menampal kotoran di bahagaian badan dan baju, kemudian
pelajar harus membersihkannya.
Aktiviti 4: Membuat simulasi selepas ke tandas.

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & 2