KURIKULUM TAMHIDI 2021

Tarbiyyah Level 1

Week

7

Unit

Akidah

Unit Learning Outcomes

Kepercayaan

Lesson 1

Rukun Iman

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar dapat mengetahui rukun Iman
ii. Mengetahui makna dan fungsi rukun Iman

Methods

Aktiviti 1: Guru memberitahu apakah maksud rukun Iman dan fungsinya.
Menjelaskan kepada pelajar setiap 6 perkara Rukun Islam.
Aktiviti 2: Membuka video nyanyian dan mengulang bersama pelajar.
Aktiviti 3: Murid mendengar arahan dan melakukan perbuatan:
Apabila guru menyebut: Contoh
Percaya kepada Allah- mari duduk
Percaya kepada Malaikat- mari berdiri (ulang-beberapa kali).
Aktiviti 4: Mewarna buku latihan
Aktiviti 5: Membuat kuiz online

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & 2