KURIKULUM TAMHIDI 2021

Tarbiyyah Level 1

Week

3 & 4

Unit

Taaruf

Unit Learning Outcomes

Mengenal pencipta

Lesson 1

Siapa ciptakan saya?

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar mengenal diri masing-masing dan mengenal
penciptanya.
ii. Mengenal alam sekitar dan belajar konsep bersyukur
iii. Tahu membezakan antara ciptaan Allah dan manusia.

Methods

Aktiviti 1: Melihat dengan mata
– Para pelajar dikehendaki melihat dengan teliti anggota badan seperti
tangan, kaki, rambut dan mengucapkan syukur.
– Guru perlu membimbing dengan bertanyakan siapakah yang
menciptakan kita?

Aktiviti 2: Membawa murid bersiar-siar dan setiap murid harus mengambil
sesuatu yang Allah cipta dan ceritakan kepada rakan-rakan.

Aktiviti 3: Melukis dan mewarna antara ciptaan Allah dan ciptaan Manusia.

Lesson 2

Resources