KURIKULUM TAMHIDI 2021

Tarbiyyah Level 1

Week

15

Unit

Akhlak

Unit Learning Outcomes

Adab Adab dalam kehidupan seharian

Lesson 1

Adab Ketika Bersin dan Adab ketika diri Sakit

Lessons Learning Outcomes

1. Pelajar mengetahui adab ini sebagai panduan dalam kehidupan
2. pelajar dapat mengamalkan adab dan doa ini mengikut cara hidup Islam

Methods

Aktiviti 1. : Guru menerangkan kepada pelajar Adab ketika bersin

1. Apabila bersin hendaklah tangan di letakkan dimulut atau menutupnya dengan kain sapu tangan
2. Apabila seseorang bersin hendaklah ucap Alhamdulilah
3. Apabila mendengar seseorang bersin maka balas ucapan Yarhamka Allah
4. Orang bersin tersebut ucapkan yahdikum Allah

Aktiviti 2: Guru Menerangkan Adab ketika diri sendiri Sakit

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & 2