KURIKULUM TAMHIDI 2021

Tarbiyyah Level 1

Week

14

Unit

Akhlak

Unit Learning Outcomes

Adab Adab dalam kehidupan seharian

Lesson 1

Adab Menaiki Kenderaan

Lessons Learning Outcomes

1. Pelajar mengetahui adab ini sebagai panduan dalam kehidupan
2. pelajar dapat mengamalkan adab dan doa ini mengikut cara hidup Islam

Methods

Aktiviti 1: Guru Menceritakan adab menaiki kenderaan

1. Memberi ucapan Salam ketika menaiki kenderaan

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & 2