KURIKULUM TAMHIDI 2021

Tarbiyyah Level 1

Week

13

Unit

Akhlak

Unit Learning Outcomes

Adab Adab dalam kehidupan seharian

Lesson 1

Adab berjalan di tepi jalan

Lessons Learning Outcomes

1. Pelajar mengetahui adab ini sebagai panduan dalam kehidupan
2. pelajar dapat mengamalkan adab dan doa ini mengikut cara hidup Islam

Methods

Aktiviti 1: Guru menceritakan kepada pelajar Adab Berjalan di tepi Jalan

1. Ucapkan Salam kepada sesiapa apabila berjumpa
2. TIdak boleh membuang sampah atau kotoran di tepi jalan

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & 2