KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 2

Week

8

Unit

Unit 3: Mengukur

Unit Learning Outcomes

Boleh mengukur objek menggunakan unit bukan piawai.

Lesson 1

SA 2.3.4 Menimbang objek menggunakan unit bukan piawai.

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar dapat memahami konsep menimbang berat objek menggunakan unit bukan piawai.
ii. Pelajar tahu mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian.

Methods

Kelas Pertama
1. Jelaskan konsep timbangan berat dan ringan menggunakan link youtube yang disediakan.
2. Sangkutkan penyangkut, kemudian letakkan plastik di hujung kanan dan kiri.
3. Masukkan barang ke dalam plastik A dan B.
4. Minta murid untuk bezakan antara barang berat dan ringan.

Kelas Kedua-Latihan
ms 23 & 24

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & 2

Bahan-bahan
Penyangkut baju
Pinggan
Tali
Objek untuk ditimbang (buku, bola, bongkah kayu, cawan)

Latihan: Buku Fargoes Sains 6 Tahun