KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 2

Week

7

Unit

Unit 3: Mengukur

Unit Learning Outcomes

Boleh mengukur objek menggunakan unit bukan piawai.

Lesson 1

SA 2.3.3 Mengukur panjang atau tinggi objek menggunakan dua atau lebih unit bukan piawai.

Lessons Learning Outcomes

i. Pelajar dapat memahami konsep mengukur panjang atau tinggi objek menggunakan unit bukan piawai.
ii. Pelajar tahu mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian.

Methods

Kelas Pertama-Panjang
1. Jelaskan konsep ukur tinggi dan panjang menggunakan link youtube yang disediakan.
2. Sediakan klip, pensel, pemadam sebagai alat mengukur.
3. Sediakan objek untuk diukur seperti riben, buluh atau straw.
4. Boleh rujuk muka surat 18.
5. Latihan ms 19 & 20

Kelas Kedua – Tinggi
1. Ukur kerusi menggunakan pensel.
2. Ukur kawan menggunakan straw.
3. Buka ms 21 & 22 untuk rujukan dan latihan.

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & 2

Bahan-bahan
Klip
Pensel
Pemadam
Riben
Buluh
Straw
Kerusi

Latihan: Buku Fargoes Sains 6 Tahun