KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 2

Week

6

Unit

Unit 2: Mengelas Objek

Unit Learning Outcomes

Boleh mengelaskan objek mengikut 2 ciri.

Lesson 1

SA 2.2.3 Mengumpul objek mengikut ciri yang dikenal pasti

Lessons Learning Outcomes

Pelajar dapat mengenal pasti objek berdasarkan dua ciri yang sama iaitu bentuk, saiz dan warna.

Methods

Kelas Pertama:
Mengasingkan dan mengelaskan biskut, bola dan mangkuk mengikut ciri:
· Warna
· saiz
· Bentuk

Lesson 2

SA 2.2.4 Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat.

Lessons Learning Outcomes

Pelajar dapat mengenal pasti objek berdasarkan dua ciri yang sama iaitu bentuk, saiz dan warna.

Methods

Kelas Kedua
Latihan ms: 16-17

Resources

Kelas 1 & 2

Bahan diperlukan:

Biskut, Bola dan mangkuk

Latihan: Buku Fargoes Sains 6 Tahun