KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 2

Week

5

Unit

Unit 2: Mengelas Objek

Unit Learning Outcomes

Boleh mengelaskan objek mengikut 2 ciri.

Lesson 1

SA 2.2.1 Membanding dan membeza objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama (i) Sama Warna dan Bentuk.

Lessons Learning Outcomes

Pelajar dapat mengenal pasti objek berdasarkan dua ciri yang sama iaitu bentuk, saiz dan warna.

Methods

Kelas Pertama:
Kelaskan kanak-kanak dan guru – minta kanak-kanak berfikir bagaimana pengkelasan boleh dilakukan. Sekiranya tiada respon daripada kanak-kanak guru berikan panduan seperti berikut:
· Jantina
· Warna pakaian
· Pakaian cermin mata atau tidak
· Jenis rambut kerinting atau lurus
· Tinggi atau rendah
Latihan ms: 10, 11, 12,13 dan 17

Lesson 2

SA 2.2.2 Membanding dan membeza objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama (ii) Sama Saiz dan Bentuk, (iii) Sama Saiz dan Warna.

Lessons Learning Outcomes

Pelajar dapat mengenal pasti objek berdasarkan dua ciri yang sama iaitu bentuk, saiz dan warna.

Methods

Kelas Kedua:
Mengasingkan dan mengelaskan butang mainan mengikut ciri:
· Warna
· Bilangan lubang butang
· Bentuk

Latihan ms: 14-15

Resources

Kelas 1 & 2

Bahan-bahan:
Butang mainan
Kotak

Latihan: Buku Fargoes Sains 6 Tahun