KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 2

Week

40

Unit

Projek

Unit Learning Outcomes

Walking Water

Lesson 1

Merungkai rasa ingin tahu dalam kalangan pelajar.

Lessons Learning Outcomes

a. Murid dapat mengetahui cara pengaliran air.
b. Murid tahu bagaimana tisu boleh menyerap air.

Methods

Kelas Pertama
Rujuk youtube untuk melihat cara-caranya.

Kelas Kedua
Latihan 11-14

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & 2

Bahan yang diperlukan: 
Pewarna
Air
Gelas plastik
Tisu