KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 2

Week

32

Unit

Unit 12: Cahaya Matahari dan Cuaca

Unit Learning Outcomes

Matahari dan fungsinya

Lesson 1

SA 5.1.3 Menyiasat kegunaan cahaya matahari dalam kehidupan seharian.

Lessons Learning Outcomes

b. Memahami bagaimana matahari memberi kesan terhadap tumbesaran pokok.

Methods

Aktiviti: Eksperimen pokok di bawah matahari dan tanpa matahari.

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & 2

Bahan-bahan:
Pokok A dan matahari.
Pokok B dan kotak.

Latihan: Buku Sains Fargoes 6 Tahun