KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 2

Week

24

Unit

Unit 10: Tumbuh- tumbuhan

Unit Learning Outcomes

Sayang Alam Sekitar

Lesson 1

SA 3.4.5 Memerhati dan mengumpulkan bahagian tumbuhan berdasarkan ciri: (iii) bentuk dan (iv) tekstur

Lessons Learning Outcomes

Murid dapat mengelaskan daun dan tumbuhan mengikut ciri-ciri yang sama.

Methods

Kelas Pertama – Aktiviti
1. Guru jelaskan tentang bentuk daun yang biasa dijumpai seperti panjang, bujur dan bulat.
2. Guru bawa contoh daun untuk ditunjukkan kepada murid.
3. Contohnya, daun bunga raya, daun teratai, daun kelapa, daun pandan, daun bunga mawar dan daun pegaga.
4. Kemudian, minta pelajar untuk nyatakan bentuk bagi daun-daun tersebut.
5. Guru jelaskan tekstur bagi daun seperti permukaan yang kasar dan permukaan yang licin.
6. Tanya pelajar apa yang mereka faham daripada konsep licin dan kasar.
7. Minta mereka untuk sentuh permukaan daun.
8. Contoh, serai, daun pisang, daun tebu atau daun pandan.

Kelas Kedua – Ulangkaji dan latihan
1. Minta pelajar ulang semula apa yang telah dipelajari pada kelas sebelumnya.
2. Guru tanya pelajar contoh daun mengikut ciri yang disebutkan.
3. Latihan pengukuhan di ms 27 & 28.

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & 2

Bahan diperlukan:

Daun bunga raya
daun teratai
daun kelapa
adun pandan
adun bunga mawar
daun pegaga
serai