KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 2

Week

21

Unit

Unit 9: Haiwan

Unit Learning Outcomes

Sayangi Haiwan

Lesson 1

SA 3.3.6 Membanding dan membeza haiwan mengikut makanan utamanya (i) Haiwan yang makan daging (ii) Haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan (iii) Haiwan yang makan daging dan tumbuhan.

Lessons Learning Outcomes

Pelajar boleh mengelaskan haiwan mengikut makanan utama.

Methods

Kelas Pertama – Animal Mask

*Rujuk Gambar
Kelas Kedua – Latihan
1. Tonton video yang disediakan.
2. Terangkan konsep herbivor, omnivor dan karnivor.
3. Minta pelajar senaraikan semula contoh haiwan mengikut kumpulan dan jenis.
4. Latihan di ms 22 & 23
5. Berbual-bual tentang makanan haiwan yang berbeza.
6. Ajuk bunyi pelbagai jenis haiwan.

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & 2

Bahan-bahan
Pinggan Kertas
Straw
Water Color
Gunting

Buku Sains Fargoes 2 – 6 tahun