KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 2

Week

20

Unit

Unit 9: Haiwan

Unit Learning Outcomes

Sayangi Haiwan

Lesson 1

SA 3.3.5 Mengenal pasti tempat tinggal haiwan.

Lessons Learning Outcomes

a. Pelajar tahu bahawa haiwan tinggal di habitat yang berbeza.

Methods

Kelas Pertama – Aktiviti
1. Kenalkan kepada pelajar tempat tinggal haiwan.
2. Terbahagi kepada dua bahagian iaitu darat dan air.
3. Jelaskan habitat dalam air seperti sungai dan laut.
4. Tonton video ‘Habitat Haiwan’ untuk tunjukkan contoh habitat haiwan kepada pelajar.
5. Pecahkan kepa dua kumpulan.
6. Tulis di papan putih Air dan Darat.
7. Setiap kumpulan perlu memberi contoh haiwan yang tinggal di air dan darat.
8. Pelajar perlu mengangkat tangan untuk menjawab soalan.
9. Kumpulan yang banyak jawapan akan diberikan ganjaran oleh guru.

Kelas Kedua – Latihan
1. Minta murid menamakan haiwan yang mereka pernah lihat dan ceritakan tentangnya.
2. Kumpul gambar pelbagai jenis haiwan dan ceritakan tentang habitatnya.
3. Latihan di ms 17-19

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & 2

Buku Sains Fargoes 2 – 6 tahun