KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 2

Week

17

Unit

Unit 7: Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup

Unit Learning Outcomes

Mengenal pasti benda hidup dan bukan hidup.

Lesson 1

SA 3.1.1 Membezakan benda hidup dan benda bukan hidup. SA 3.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup.

Lessons Learning Outcomes

a. Pelajar boleh mengelaskan benda hidup dan benda bukan hidup.

Methods

Kelas Pertama – Aktiviti
1. Bahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan kecil.
2. Sediakan manila kad, gam, dan gunting.
3. Guru menyediakan gambar bukan hidup dan hidup.
4. Minta pelajar untuk mengelaskan benda hidup dan benda bukan hidup.
5. Lekatkan di atas kad manila.

Kelas Kedua – Latihan
1. Tonton video menggunakan link yang disediakan.
2. Latihan di ms 8-10

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & 2

Buku Sains Fargoes 1 – 6 tahun