KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 2

Week

14

Unit

Unit 6: Berkomunikasi

Unit Learning Outcomes

Kemahiran Bertutur

Lesson 1

SA 2.6.3 Membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian melalui hasil kerja atau lisan.

Lessons Learning Outcomes

Membuat ulasan dan kesimpulan berdasarkan gambar rajah.

Methods

Kelas Pertama – Aktiviti:
Mari dengar bunyi!
Boleh rujuk buku Sains 6 tahun (Buku 1 ms 42)

Kelas Kedua – Latihan:
ms 40

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & 2

Bahan-bahan:
Cawan kertas
Tali 40 cm
Klip Kertas
Span kecil
Gunting
Air

Buku Latihan:
Sains 6 Tahun ( Buku 2)