KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 2

Week

10

Unit

Unit 4: Membuat Inferens

Unit Learning Outcomes

Kesimpulan Awal

Lesson 1

SA 2.4.2 Membuat andaian yang munasabah berdasarkan pemerhatian.

Lessons Learning Outcomes

Pelajar dapat menerangkan sebab sesuatu kejadian berlaku.

Methods

Kelas Pertama – Eksperimen Belon:
1. Terangkan konsep inferens kepada pelajar.
2. Guru boleh buka video di link youtube.
3. Tanya murid sambil buat eksperimen belon
Soalan: Apa akan terjadi jika cikgu meniup belon ini?
Jawapan: Belon akan mengembang sebab ada udara terkumpul di dalamnya.

Soalan: Apakah yang akan terjadi sekiranya cikgu melepaskan udara di dalam ini?
Jawapan: Belon akan mengempis kerana udara telah dilepaskan.

Latihan ms 29

Kelas Kedua
ms 30 & 31
Sembang santai dengan pelajar, bagi beberapa situasi untuk pelajar bayangkan.

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & 2

Bahan-bahan
1. Belon

Latihan: Buku Fargoes Sains 6 Tahun