KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 1

Week

5

Unit

Unit 2: Mari Kita Mengelas

Unit Learning Outcomes

Boleh mengelaskan objek mengikut satu ciri.

Lesson 1

SA 2.2.1 Membanding dan membeza objek-objek mengikut satu ciri: (i) warna.

Lessons Learning Outcomes

a. Mengenalpasti kumpulan objek mengikut warna yang sama.
b. Mengelaskan objek secara bekerjasama mengikut ciri warna yang sama pada lembaran kerja dengan betul.

Methods

Kelas Pertama 
Aktiviti:
Mengelaskan pensel warna berdasarkan warna cawan. Minta murid untuk masukkan warna yang sama ke dalam cawan berwarna.

Kelas Kedua – Latihan:
ms 12-14

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Cawan warna hijau, merah, kuning dan biru
Pensel warna

Kelas 2

Bahan-bahan:
Buku Fargoes Sains 1 (4 &  5 Tahun)