KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 1

Week

38

Unit

Unit 12: Cahaya dan Bayang-Bayang

Unit Learning Outcomes

Bayang-bayang

Lesson 1

SA 5.1.2 Merekod hasil pemerhatian tehadap bayang-bayang.

Lessons Learning Outcomes

b. Memahami konsep asas bagaimana bayang-bayang terbentuk.
Jawapan: Cahaya tidak boleh melalui objek yang legap, maka terhasillah bayang-bayang di belakang objek tersebut.

c. Menghasilkan karya kreatif yang mudah.

Methods

Kelas Pertama – Aktiviti:
Murid membuat pelbagai bentuk haiwan menggunakan tangan di dinding.

Kelas Kedua – Latihan:
ms 44

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & Kelas 2

Cadangan aktiviti:
http://makmalminiaisyah.blogspot.com/2011/11/rancangan-pengajaran-untuk-laporan.html

Latihan:
Buku Fargoes Sains 2 (4&5 Tahun)

Bahan-bahan:
Lampu suluh
Kereta mainan

Bayang-bayang