KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 1

Week

35

Unit

Unit 11: Timbul dan Tenggelam

Unit Learning Outcomes

Mengalipkasikan konsep tenggelam dan timbul

Lesson 1

SA 4.1.1 Menyiasat ke atas objek yang boleh tenggelam dan timbul.

Lessons Learning Outcomes

d. Murid dapat menjawab 3 soalan daripada 5 soalan yang diberi.

Methods

Penilaian:
Kertas kerja dan juga soalan untuk menguji kefahaman para pelajar.

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & Kelas 2

Latihan:
Buku Fargoes Sains 2 (4&5 tahun)

Bahan-bahan: Air, batu, sudu, daun, ranting kayu. Game: https://wordwall.net/ms-my/community/sains-benda-hidup-dan-benda-bukan-hidup