KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 1

Week

24

Unit

Unit 9: Haiwan

Unit Learning Outcomes

Mengenal dan mencintai haiwan

Lesson 1

SA 3.3.2 Menamakan bahagian tubuh haiwan.

Lessons Learning Outcomes

b. Menyebut nama bahagian badan ayam.
c. Mengenal asas bahagian tubuh haiwan. (sayap, ekor, tanduk, paruh dan sirip)

Methods

Kelas Pertama – Aktiviti:
Bercerita menggunakan flash card haiwan untuk mereka mengenal bentuk haiwan.

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & Kelas 2

Latihan:
Buku Fargoes Sains 2 (4&5 tahun)

Flash Card: Animals