KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 1

Week

21

Unit

Unit 8: Badan Kita

Unit Learning Outcomes

Kenali Anggota Badan

Lesson 1

i. Mengenal nama-nama anggota badan.

Lessons Learning Outcomes

a. Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan manusia.
b. Membezakan antara kanan dan kiri tangan, mata dan kaki.
c. Mengetahui fungsi-fungsi anggota badan seperti melihat, menghidu, berjalan dan mendengar.

Methods

Kelas Pertama – Aktiviti:
1. Tonton youtube untuk menarik minat pelajar.
2. Guru dan murid menamakan bahagian anggota badan bersama-sama.
3. Tunjuk pada anggota badan dan minta murid menamakannya.

Kelas Kedua – Latihan:
ms 11 (latihan dan warna)

Lesson 2

Resources

Kelas 1 & Kelas 2

Bahan-bahan:
Buku Fargoes Sains 2 (4&5 tahun)
ms 10 – 13

Flashcard

Bahan-Bahan:
Pinggan kertas
Kertas warna hitam & putih (mata)
Kertas merah (mulut)
Marker Hitam
Gunting
Gam
Benang untuk rambut

Lagu Anggota Badan