KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 1

Week

20

Unit

Unit 7: Benda Hidup dan Bukan Hidup

Unit Learning Outcomes

Meneroka Alam

Lesson 1

SA 3.1.1 Membezakan benda hidup dan benda bukan hidup

Lessons Learning Outcomes

Mengelaskan benda hidup dan benda bukan hidup.

Methods

Kelas Pertama – Aktiviti:
– 5 minit : Jelaskan kepada murid apa itu benda hidup dan benda bukan hidup di ms 5.
– 10 minit: Bawa murid berjalan di persekitaran tadika untuk melihat benda hidup dan benda bukan hidup yang terdapat di sekeliling.
– 5 minit: Minta murid menamakan benda hidup dan benda bukan hidup yang mereka tahu.
– 40 minit: Latihan ms 6 & 7.

Kelas Kedua – Latihan:
Latihan pemahaman: ms 8 & 9

Lesson 2

Resources