KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 1

Week

14

Unit

Unit 3: Mari Kita Mengukur

Unit Learning Outcomes

Mengukur objek mengikut ciri-ciri yang spesifik.

Lesson 1

SA 2.3.1 Membanding ukuran objek (v) berat - ringan.

Lessons Learning Outcomes

a. Memahami konsep berat dan ringan.
b. Tahu membezakan antara objek berat dan ringan.
c. Dapat menyenaraikan contoh objek berat dan ringan.

Methods

Kelas Pertama – Aktiviti Projek:
Konsep timbangan berat dan ringan
1. Sangkutkan penyangkut, kemudian letakkan plastik di hujung kanan dan kiri.
2. Masukkan barang ke dalam plastik A dan B.
3. Minta murid untuk bezakan antara barang berat dan ringan.

Kelas Kedua – Latihan:
ms 32 & 33

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
2 plastik sama saiz
Penyangkut baju ( sebagai alat timbangan)
Bongkah
Sole tape
Gunting
Mainan

Youtube untuk rujukan guru:

Kelas 2

Bahan-bahan:
Buku Fargoes Sains 1 (4 &  5 Tahun)