KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 1

Week

13

Unit

Unit 3: Mari Kita Mengukur

Unit Learning Outcomes

Mengukur objek mengikut ciri-ciri yang spesifik.

Lesson 1

SA 2.3.1 Membanding ukuran objek (iv) tinggi - rendah.

Lessons Learning Outcomes

a. Mengenal pasti ciri-ciri tinggi dan rendah.
b. Membezakan objek tinggi dan rendah.
c. Menyenaraikan contoh objek tinggi dan rendah.

Methods

Kelas Pertama – Aktiviti:
1. Jelaskan konsep tinggi dan rendah kepada murid.
2. Susun syiling mengikut dua ketinggian – tinggi dan rendah.
3. Sediakan botol tinggi dan rendah.
4. Bandingkan ketinggian antara kawan-kawan.

Kelas Kedua – Latihan:
ms 30 & 31

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
syiling
botol tinggi dan rendah

 

Youtube untuk rujukan guru:

Kelas 2

Bahan-bahan:
Buku Fargoes Sains 1 (4 &  5 Tahun)