KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 1

Week

12

Unit

Unit 3: Mari Kita Mengukur

Unit Learning Outcomes

Mengukur objek mengikut ciri-ciri yang spesifik.

Lesson 1

SA 2.3.1 Membanding ukuran objek (iii) besar - kecil.

Lessons Learning Outcomes

a. Mengenal pasti ciri-ciri besar dan kecil.
b. Membezakan objek besar dan kecil.
c. Menyenaraikan contoh objek besar dan kecil.

Methods

Kelas Pertama – Aktiviti:
1. Jelaskan konsep besar dan kecil melalui pemerhatian dengan menggunakan objek.
2. Latihan pemahaman: ms 29, mewarna.

Kelas Kedua – Latihan:
ms 28

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Bola kecil dan besar
Kiub kecil dan besar
Balang kecil dan besar

Youtube untuk rujukan guru:

Kelas 2

Bahan-bahan:
Buku Fargoes Sains 1 (4 &  5 Tahun)