KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 1

Week

11

Unit

Unit 3: Mari Kita Mengukur

Unit Learning Outcomes

Mengukur objek mengikut ciri-ciri yang spesifik.

Lesson 1

SA 2.3.1 Membanding ukuran objek (ii) tebal - nipis.

Lessons Learning Outcomes

a. Mengenal pasti ciri-ciri tebal dan nipis.
b. Membezakan objek tebal dan nipis seperti buku tebal dan nipis.
c. Menyenaraikan contoh tebal dan nipis seperti buku, span dan kayu.

Methods

Kelas Pertama – Aktiviti:
1. Jelaskan konsep tebal dan nipis melalui pemerhatian dengan menggunakan objek.
2. Tunjukkan kepada murid buku yang tebal dan nipis.
3. Minta murid untuk menceritakan apa yang mereka faham.
4. Latihan ms 26.

Kelas Kedua – Latihan:
Ms 27

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Buku tebal dan nipis
Span tebal dan nipis

Kelas 2

Bahan-bahan:
Buku Fargoes Sains 1 (4 &  5 Tahun)