KURIKULUM TAMHIDI 2021

Sains Level 1

Week

10

Unit

Unit 3: Mari Kita Mengukur

Unit Learning Outcomes

Mengukur objek mengikut ciri-ciri yang spesifik.

Lesson 1

SA 2.3.1 Membanding ukuran objek (i) panjang - pendek.

Lessons Learning Outcomes

a. Mengenal pasti ciri-ciri panjang dan pendek.
b. Membezakan objek panjang dan pendek.
c. Menyenaraikan contoh panjang pendek seperti tali dan pensel.

Methods

Kelas Pertama – Aktiviti:
Konsep panjang dan pendek
1. Sediakan tali panjang dan pendek.
2. Sediakan pensel panjang dan pendek.
2. Buat perbandingan dan jelaskan konsep kepada pelajar.

Kelas Kedua – Latihan:
ms 24 & 25

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Tali panjang dan pendek
Pembaris panjang dan pendek
Ranting kayu panjang dan pendek

Kelas 2

Bahan-bahan:
Buku Fargoes Sains 1 (4 &  5 Tahun)