KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

8

Unit

Unit 2: Pola dan Corak

Unit Learning Outcomes

Mengkaji pola melalui bentuk dan warna. (pergerakan yang berulang-ulang)

Lesson 1

MA 1.4.4 Menghasilkan pola mengikut kreativiti sendiri.

Lessons Learning Outcomes

a. Pelajar dapat memahami konsep pola dan menghasilkan pola.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti Projek:
Rantai Pom Pom (rujuk ms 19)

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Pom pom, plastisin, benang, jarum kraf.

Buku:
Latihan Fargoes Matematik 1 (6 Tahun)