KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

6

Unit

Unit 2: Pola dan Corak

Unit Learning Outcomes

Mengkaji pola melalui bentuk dan warna. (pergerakan yang berulang-ulang)

Lesson 1

MA 1.4.3 Melengkapkan pola yang diberi.

Lessons Learning Outcomes

a. Murid pandai melengkapkan pola yang diberikan.
b. Meniru pola dan menyambung pola,

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
gunakan straw berwarna untuk fahamkan pola berwarna. Selang selikan straw berwarna.
Latihan: ms 12 & 13

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Straw berwarna

Buku:
Latihan Fargoes Matematik 1 (6 Tahun)