KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

5

Unit

Unit 1: Memadankan objek

Unit Learning Outcomes

Pengelasan objek berdasarkan ciri-ciri.

Lesson 1

MA 1.1.4 Memadankan objek berdasarkan (iii) saiz

Lessons Learning Outcomes

a. Dapat mengenal pasti pasangan objek yang
sama saiz.
b. Dapat membezakan objek berdasarkan saiz.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Sebagai contoh, letakkan kasut ayah dan kasut prasekolah anda bersebelahan antara satu sama lain dan tanya mana yang lebih besar.

Latihan:
ms 10 & 11

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Objek yang bersaiz kecil dan besar seperti kasut, baju

Buku:
Latihan Fargoes Matematik 1 (6 Tahun)