KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

40

Unit

Unit 11: Bentuk dan Ruang

Unit Learning Outcomes

Bentuk 3 dimensi

Lesson 1

MA 6.2.4 Menghasilkan bentuk bahan dari gabungan bentuk tiga dimensi.

Lessons Learning Outcomes

a. Murid dapat menghasilkan bentuk baru hasil daripada gabungan bentuk tiga dimensi.

Methods

Kelas 1:
Projek: Gunakan bongkah kayu untuk murid menghasilkan binaan baru seperti rumah.
Latihan: ms 41 & 43

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Bongkah kayu
Buku Fargoes Matematik 2 (6 Tahun)