KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

38

Unit

Unit 10: Waktu

Unit Learning Outcomes

Jam dan Bulan

Lesson 1

MA 5.1.6 Menghubungkaitkan waktu dengan perisitiwa yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku.

Lessons Learning Outcomes

a. Dapat mengingat nama bulan Januari – Disember mengikut turutan.
b. Murid tahu perisitiwa penting dalam sesuatu bulan seperti Ogos-Merdeka.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Berikan situasi kepada murid.
Contoh: Hari ini hari Isnin. Esok Amir akan ke Perak. Esok hari apa?
Latihan:
ms 39

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Buku Fargoes Matematik 2 (6 Tahun)