KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

37

Unit

Unit 10: Waktu

Unit Learning Outcomes

Jam dan Bulan

Lesson 1

MA 5.1.5 Menyatakan bulan dalam setahun.

Lessons Learning Outcomes

a. Dapat mengingat nama bulan Januari – Disember mengikut turutan.
b. Murid tahu perisitiwa penting dalam sesuatu bulan seperti Ogos-Merdeka.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Minta pelajar susun bulan mengikut turutan menggunakan kad imbasan.
Latihan:
ms 37 & 38

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Buku Fargoes Matematik 2 (6 Tahun)

Kelas 1