KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

36

Unit

Unit 10: Waktu

Unit Learning Outcomes

Jam dan Bulan

Lesson 1

MA 5.1.4 Menyebut waktu dalam jam dengan menggunakan jam analog.

Lessons Learning Outcomes

a. Murid mengenal permukaan jam, jarum pendek sebagai jam dan jarum panjang sebagai minit.
b. Murid dapat menyebut waktu menggunakan jam analog.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Bawa jam analog untuk tunjukkan kepada murid bentuk dan fungsi.
Latihan:
ms 36

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Jam Analog
Buku Fargoes Matematik 2 (6 Tahun)