KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

35

Unit

Unit 9: Wang

Unit Learning Outcomes

Mata wang Malaysia

Lesson 1

MA 4.1.3 Menggunakan wang dalam pelbagai aktiviti.

Lessons Learning Outcomes

Pelajar tahu kegunaan wang ringgit dan syiling dalam kehidupan seharian.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Tanya murid apa yang mereka boleh buat dengan RM 1.
2. Minta murid nyatakan harga barang yang pernah mereka beli.
3. Boleh tunjukkan contoh tanda harga untuk pelajar lebih faham.

Latihan:
ms 32 & 33

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Buku Fargoes Matematik 2 (6 Tahun)