KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

34

Unit

Unit 9: Wang

Unit Learning Outcomes

Mata wang Malaysia

Lesson 1

MA 4.1.2 Menyusun nilai wang mengikut urutan.

Lessons Learning Outcomes

Mengetahui dan membezakan antara nilai besar dan nilai kecil.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Susun syiling mengikut urutan nilai kecil ke besar. Contoh, 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen.
Latihan:
ms 31

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Simulasi wang syiling Malaysia
Buku Fargoes Matematik 2 (6 Tahun)