KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

30

Unit

Unit 8: Mari Tolak

Unit Learning Outcomes

Konsep Tolak

Lesson 1

MA 3.2.3 Menulis dan menyatakan ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=).

Lessons Learning Outcomes

Pelajar faham dan boleh mengaplikasikan simbol (-) dan (=)

Methods

Kelas 1:Aktiviti:
Sediakan satu kotak dan juga beberapa bola. 2. Terangkan kepada pelajar konsep tolak (buang). 3. Ambil 5 bola, masukkan dalam kotak, dan buang 2 bola daripada kotak.

Latihan:
ms 21, 22. 25

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Kotak
Bola
Buku Fargoes Matematik 2 (6 Tahun)