KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

3

Unit

Unit 1: Memadankan objek

Unit Learning Outcomes

Pengelasan objek berdasarkan ciri-ciri.

Lesson 1

MA 1.1.4 Memadankan objek berdasarkan (i) warna.

Lessons Learning Outcomes

a. Dapat mengenal pasti pasangan objek yang
sama warna.
b. Dapat membezakan objek berdasarkan warna.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti 1: Minta pelajar untuk menyenaraikan objek dalam kelas berdasarkan kumpulan warna.
Aktiviti 2: Masukkan kertas warna mengikut warna mangkuk.

Latihan:
ms 6 & 7

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Kertas Warna – gunting kecil-kecil
Kotak menggunakan kertas warna sebagai bekas

Buku:
Latihan Fargoes Matematik 1 (6 Tahun)