KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

27

Unit

Unit 7: Mari Tambah

Unit Learning Outcomes

Konsep Tambah

Lesson 1

MA 3.1.4 Menulis dan menyatakan ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (=) dan sama dengan (=)

Lessons Learning Outcomes

Pelajar faham dan boleh mengaplikasikan simbol (+) dan (=)

Methods

Kelas 1:
Latihan:
14, 15 dan 18

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Buku Fargoes Matematik 2 (6 Tahun)

Kelas 1