KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

26

Unit

Unit 7: Mari Tambah

Unit Learning Outcomes

Konsep Tambah

Lesson 1

MA 3.1.3 Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor.

Lessons Learning Outcomes

Pelajar memahami konsep jumlah tambah kumpulan A + kumpulan B.

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
Sediakan satu kotak dan juga beberapa bola.
Terangkan kepada pelajar konsep tambah (gabung).
Ambil 5 bola, masukkan dalam kotak, dan buang 2 bola daripada kotak.

Latihan:
ms 13

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Bahan-bahan:
Kotak
Bola
Buku Fargoes Matematik 2 (6 Tahun)