KURIKULUM TAMHIDI 2021

Mathematics Level 2

Week

23

Unit

Unit 6: No 10-100

Unit Learning Outcomes

Nombor gandaan 10

Lesson 1

MA 2.4.1 Membilang nombor sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan menurun.

Lessons Learning Outcomes

Pelajar dapat mengira nombor gandaan 10 dengan baik. (10-100)

Methods

Kelas 1:
Aktiviti:
1. Jelaskan konsep gandaan kepada pelajar.
2. Guru boleh bahagikan pensel kepada beberapa ikat.
3. Satu ikat pensel = 10 batang pensel.
4. Jelaskan konsep gandaan menggunakan pensel dan kira daripada 10-100.

Latihan
ms 5-7 (Matematik 2 – 6 tahun)

Lesson 2

Resources

Kelas 1

Buku Fargoes Matematik 2 (6 Tahun)

Kelas 1